Site Overlay

Radon dræber 300 om året – hvordan ser dit indeklima ud?

Radon er en radioaktiv gasart, der kan findes i de fleste hjem og udgør en alvorlig sundhedsrisiko for indbyggerne. Det er fremstillet af det naturlige nedbrydning af uran i jorden og kan sive ind i boliger gennem revner i fundamentet eller huller omkring rør og ledninger. 

Hvad er radon, og hvordan kommer det ind i boliger?

Radon er en naturligt forekommende gas, der produceres ved henfald af uran i jorden. Det kan komme ind i boliger gennem forskellige veje, herunder revner i fundamentet, huller omkring rør og ledninger og gennem vandforsyninger. Når den først er inde i hjemmet, kan den akkumulere og blive en kilde til langvarig eksponering for stråling.

Sundhedseffekter af radoneksponering:

Radon er et kendt kræftfremkaldende stof, og langvarig udsættelse for høje niveauer af gassen kan øge risikoen for lungekræft. Ikke-rygere er også i fare, da radon er den hyppigste årsag til lungekræft blandt ikke-rygere. I Danmark anslås det, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9% af alle nye lungekræfttilfælde, hvilket vil sige omkring 300 tilfælde om året. Ifølge Sundhedsstyrelsen (SST) vil en person som opholder sig i et hus, som indeholder radon, have en større risiko for at udvikle lungekræft. 

 

Måling af radonniveauer i dit hjem:

Den eneste måde at bestemme niveauet af radon i dit hjem er at udføre en test. Testning er nem, billig og kan udføres ved at købe et radontestsæt eller hyre en professionel. SST anbefaler at teste boliger over en periode på to måneder. Dette skyldes at radonniveauet kan variere alt efter hvilken årstid der gør sig gældende. 

Reduktion af radonniveauet i dit hjem:

Hvis høje niveauer af radon er opdaget i dit hjem, er der trin, du kan tage for at reducere eksponeringen. Den mest almindelige og effektive løsning er at installere et radondæmpende system, som går ud på at tætne revner i fundamentet og installere en udluftningsventilator for at fjerne radon fra boligen. Andre metoder til at reducere radoneksponering omfatter øget ventilation og tætning af krybekældre. Du kan få mere information, ved at klikke her.

Konklusion

Radon er en alvorlig sundhedsrisiko, der påvirker tusindvis af mennesker hvert år. Det er vigtigt at være opmærksom på niveauet af radon i dit hjem og tage skridt til at reducere det, hvis det er nødvendigt. Test er nemt og billigt, og der findes effektive løsninger til at reducere eksponeringen. Vent ikke, tag de nødvendige skridt for at beskytte dig selv og dine kære mod den tavse morder i dit hjem.